Category Archive : حلالها

1

حلالها

       حلالها / محصولات      ۱۹ خرداد, ۱۳۹۴

تینر یونیورسال             تینر سریع خشک                   رنگ پاک کن این محصول بر پایه حلال های قوی، مواد نگهدارنده و بازدارنده های خوردگی طراحی گردیده است. از…… بیشتر »